Na základě zákona č. 256/2001 Sb.,Zákon o pohřebnictví v aktuálně platném vydání musejí rakve splňovat požadavky na mechanické vlastnosti rakví. Plnění těchto požadavků Vám rádi odzkoušíme a posoudíme podle požadovaných norem.

  • ČSN 49 3160-1 Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení
  • ČSN 49 3160-3 Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobek