Znalecké posudky

Provádíme znalecké posudky pro textilní výrobky a nábytek. Ústav disponuje širokou základnou odborníků a technickou základnou pro případné ověření vlastností jednotlivých materiálů nebo celého výrobku.