Znalecké posudky

Provádíme znalecké posudky pro textilní výrobky a nábytek. Ústav disponuje širokou základnou odborníků a technickým vybavením pro případné ověření vlastností jednotlivých materiálů nebo celého výrobku.

Pro více informací kontaktujte Ing. Vítězslav Gaja,Ph.D., soudního znalce.