Často kladené dotazy

Na základě čeho se posuzuje bezpečnost dětských postýlek?
Posuzování bezpečnosti dětských postýlek se primárně posuzuje podle normy ČSN-EN 716-1 a ČSN-EN 716-2.
Podle čeho se hodnotí matrace?
Matrace se zkouší podle normy ČSN 1957 Bytový nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a dále podle revidované ČSN 91 0220 Nábytek sedací a lehací – Bezpečnost, provedení a zkušební metody.
Jak vybrat vhodnou matraci pro děti?
Při výběru matrace pro děti je nutné požadovat certifikát prokazující shodu s požadavky normy ČSN EN 16890. Matrace s tímto certifikátem poskytuje uživateli důkaz o bezpečnosti výrobku. Požadavek na zkoušení a certifikaci matrací pro děti je zakotven jako požadavek ve  Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, kterou musí splňovat výrobek před uvedením naspolečný trh EU.
Stabilita sedacího nábytku
Stabilita sedacího nábytku se  zkouší a hodnotí podle ČSN EN 1022.  Při  zkoušení se nesmí sedací nábytek překlopit dopředu, dozadu, boku atd.Tuto vlastnost je potřeba sledovat z důvodu možného nebezpečí poranění uživatele, které může nastat při usednutí, sezení a vstávání.
Jak vybrat kvalitní zahradní nábytek?
Při výběru zahradního nábytku je prvním vodítkem kvalitního a hlavně bezpečného nábytku certifikát/protokol podle řady norem ČSN  EN 581 Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití. Zahradní nábytek zkoušený podle této řady norem poskytuje uživateli důkaz o bezpečnosti, trvanlivost a pevnosti sedacího a lehacího nábytku. V případě, že nábytek je doplněn textilním výrobkem (potah, polštář atd) je nezbytné věnovat pozornost  těmto materiálům, tak aby byly splněny požadavky na  použití v exteriéru a s tím i patřičná údržba.
Co by měl výrobce/prodejce předložit, aby podložil bezpečnost a nezávadnost nábytku pro děti?
Pro téměř každý výrobek existuje požadavková a zkušební norma. Základním dokumentem by měl být zkušební protokol následně certifikát prokazující shodu výrobku s požadavky na konkrétní výrobek. S ohledem na zákon 102/2001 Sb.  musí každý výrobek splňovat bezpečnostní požadavky, které jsou uvedeny v legislativě nebo  v technických normách.
Jak zjistím, že je zkušebna akreditovaná a jaký má rozsah?
Zdali je zkušebna akreditována ověříte na stránkách Českého institutu pro akreditaci (ČIA), který jako jediný může na území České republiky akreditovat zkušební laboratoři a vystavit tak osvědčení o akreditaci podle předmětné normy pro zkušební laboratoře a to ČSN EN ISO/IEC 17025.Samozřejmě  nastránkách  každé  laboratoře  byste tuto informaci měli zjistit  taky.
Jak poznám akreditovaný protokol?
Akreditovaný protokol obsahuje informaci o akreditaci, dále označení číslem laboratoře a akreditační značku.
Uvažuji o zakoupení výškově nastavitelného stolu, na co si dát pozor?
Při výběru stolu je důležeté požadovat certifikát prokazující bezpečnost a trvanlivost stolu jako takového, dále ale podstatným požadavkem bude doložení bezpečnosti a trvanlivosti elektrického pohonu podle předmětových norem.

Budeme rádi za Vaše dotazy