Zkoušení podlahovin

Požadavky na kvalitní podlahoviny se dostávají poslední dobou do popředí. Ověření jejich vlastností umožní výrobci stanovit požadovanou kvalitu výrobku a poskytnout tak uživateli odolný, bezpečný a kvalitní produkt.

U podlahovin je nejčastěji prováděna zkouška plošné hmotnosti podlahovin, jejich odolnost vůči opotřebení namáháním (kolečková židle, nábytková nožka), pevnost zakotvení vlasu, rozměrovou stálost po čištění, hořlavost, zdravotní nezávadnost tak i specifické zkoušky jako jsou stanovení elektrostatických vlastností, kluznosti, stálobarevnosti apod.

Velmi důležitá z hlediska bezpečnosti je zkouška hořlavosti na sálavém panelu, kterou provádíme na všech typech podlahovin.

Nabízíme následující zkoušky:

   • ČSN EN ISO 11925–2 Zkouška reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení
         plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
 • ČSN EN ISO 9239–1 Zkouška reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím
       zdroje sálavého tepla.
 • ČSN EN 12720+A1 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin
 • ČSN EN 12721+A1 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla
 • ČSN EN 12722+A1 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla
 • ČSN 67 3098 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
 • ČSN P CEN/TS 16611 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
 • ČSN EN 16094 Laminátové podlahové krytiny – Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému
 • ČSN EN 438–2 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty)
        – Část 2: Stanovení vlastností, čl. 30, 10
 • ČSN 91 0276 Nábytek. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti oděru
 • ČSN EN 15185 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru
 • a další...
IMG_9793