Zkoušení povrchových úprav

Povrchová úprava je důležitou součástí nábytku. Kvalita povrchové úpravy ovlivňuje vzhled, užitné, fyzikálně–mechanické a chemické vlastnosti povrchu konečného výrobku. A tím i celkovou kvalitu výrobku. U povrchových úprav zkoušíme dosažené užitné, fyzikálně–mechanické a antibakteriální vlastností povrchových úprav.

Nabízíme následující zkoušky:

 • ČSN EN ISO 2813 Nátěrové hmoty – Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
 • ČSN EN 13722 Nábytek – Stanovení lesku povrchu
 • ČSN 67 3098 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
 • ČSN EN 12720+A1 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin
 • ČSN EN 12721+A1 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla
 • ČSN EN 12722+A1 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla
 • ČSN P CEN/TS 16611 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
 • ČSN EN 16094 Laminátové podlahové krytiny – Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému
 • ČSN EN ISO 15184 Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami
 • ČSN EN 15185 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru
 • ČSN 910276 Nábytek. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti oděru
 • ČSN EN ISO 15184 Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
 • ČSN EN 438–2 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty)
        – Část 2: Stanovení vlastností, čl. 30,25,10
 • JIS Z 2801 Antibacterial Products–Test for Antibacterial Activity and Efficacy (Test antimikrobiální účinnosti
       antibakteriálně upravených povrchů)
 • ISO 22196 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non–porous surfaces (Měření
       antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích)
 • ČSN EN 15457 Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru
        proti působení hub a plísní
 • ČSN EN ISO 846 metoda A, B Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů
 • ČSN EN ISO 846 metoda C Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů
 • ČSN EN 15187 Nábytek – Hodnocení účinků vystavení světla

...a další

Povrchové úpravyPovrchové úpravy