Zkoušení nábytku

Nábytek musí dosahovat požadovaných vlastností z hlediska stability, odolnosti, pevnosti, hořlavosti apod. Naše zkušební laboratoř zajišťuje ověření jak mechanických vlastností nábytku, tak i vlastností povrchových úprav a čalouněného nábytku podle platných národních, evropských a mezinárodních norem. Zkoušení nábytku slouží k ověření dosažených užitných vlastností a bezpečnosti při používání uživatelem. Velmi důležitou vlastností nábytku je jeho bezpečnost při užívání. Každý výrobce má zákonnou povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky (§ 3 zákona č. 102/2001 Sb.). Ověření bezpečnosti nábytku je důležité nejen u vývoje nového výrobku, uvádění na trh, ale také při plnění smluvních závazků v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu.

Nezajištění a neověření bezpečnostních a užitných vlastností výrobku již před uvedením na trh tak může znamenat velké riziko nejen pro výrobce, ale především pro koncového uživatele. Zkoušky prováděné naší zkušební laboratoří vám pomohou zajistit požadovanou kvalitu a bezpečnost výrobku.

Naše laboratoř provádí zkoušky nábytku:

 • lehacího
 • sedacího
 • dětského
 • venkovního
 • laboratorního
 • stolového

U lehacího nábytku je nejčastěji prováděna zkouška pevnosti a tuhosti konstrukce, stability, trvanlivosti, rázová zkouška svisle působící silou, zkouška trvanlivosti okrajů postele, zkouška statickým zatížením svisle působící silou apod.

Z pohledu matricí se jedná o zkoušení funkčních charakteristik, zdravotní závadnosti, užitných vlastností potahových materiálů apod.

Nabízíme následující zkoušky:

 • ČSN 91 1010 Nábytek – Lehací nábytek – Základní rozměry a požadavky
 • ČSN EN 1725 Nábytek bytový – Postele a matrace – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 1957 Nábytek – Postele a matrace – Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií
        hodnocení
 • ČSN EN 1334 Nábytek bytový – Postele a matrace – Metody měření a doporučené tolerance
 • ČSN EN 597–1 Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele – Část 1: Zdroj zapálení:
        doutnající cigareta
 • ČSN EN 597–2 Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele – Část 2: Zdroj zapálení:
       ekvivalent plamene zápalky
 • a další...

U sedací nábytku je nejčastěji prováděna zkouška stability směrem dopředu, dozadu a bočním směrem, statické zatížení sedadla a opěradla, trvanlivost sedáku a opěradla, trvanlivost předního okraje, rázová zkouška zad apod.

V případě čalouněného provedení sedacího nábytku jsou nejčastěji prováděny zkoušky zaměřené na potahové textilie (oděr, žmolkovitost) a oddolnost proti hoření.

Nabízíme následující zkoušky:

 • ČSN 91 0220 Nábytek sedací a lehací – Zkoušení měkkosti
 • ČSN EN 1728 Nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti
 • ČSN EN 1022 Nábytek  – Sedací nábytek – Hodnocení stability
 • ČSN EN 12520 Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na bytový sedací nábytek
 • ČSN EN 1335-2 Kancelářskýnábytek –  Kancelářskéžidlepracovní – Část 2: Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 16139 Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
 • ČSN EN 1021–1 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 1: Zdroj zapálení – doutnající
        cigareta
 • ČSN EN 1021–2 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj – ekvivalent plamene
        zápalky
 • ČSN EN 581–1 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 1:
        Základní bezpečnostní požadavky a normy
 • ČSN EN 581–2 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 2:
        Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek
 • BS 5852 – část 4 (zdroj 4, 5, 6 a 7) – Hraničkový test
 • a další ...

U dětského nábytku se setkáváme s větším množstvím nežádoucích rizik než u nábytku pro dospělé. U této skupiny uživatelů dochází podstatně snadněji k úrazu s fatálními následky. Může se jednat například o zachycení hlavičky nebo končetiny dítěte v nevhodně dimenzovaných otvorech, poranění o ostré hrany, uvíznutí zavěšením za oděv, nedostatečná stabilita apod. Je proto velmi důležité, aby byly u dětského nábytku dodržovány všechny příslušné platné legislativní a technické normy s bezpečnostní požadavky.

Nabízíme následující zkoušky:

 • ČSN EN 716–1 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní
       požadavky
 • ČSN EN 716–2 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 2: Zkušební metody
 • ČSN EN 14988 Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 1130 Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 12221+A1 Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní     požadavky
 • ČSN EN 12221+A1 Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metod
 • Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
 • a další...

U venkovního nábytku je nejčastěji prováděna zkouška bezpečnosti, stability, pevnosti, odolnosti proti povětrnostním vlivů apod.

Nabízíme následující zkoušky:

 • ČSN EN 581–1 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 1:
        Základní bezpečnostní požadavky a normy
 • ČSN EN 581–2 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 2:
       Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek
 • ČSN EN 581–3 Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 3:
       Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro stolový nábytek
 • a další ....
 • ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře – Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
 • ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek – Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci
 • ČSN EN 14727 Laboratorní nábytek – Úložný nábytek pro laboratoře – Požadavky a metody zkoušení 
 • ČSN EN 1730 Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti
 • ČSN EN 15372 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly
 • ČSN EN 12521 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytové stoly
 • ČSN EN 527-2 Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
 • ČSN EN 1729-2 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení