Kancelářské židle: Metody měření a ergonomie

Kancelářské židle: Metody měření a ergonomie

Kancelářská židle patří mezi uživatelsky frekventovaný nábytek, na kterém uživatel denně tráví několik hodin. Z tohoto důvodu je nezbytné při návrhu a vývoji, následné výrobě dbát na dodržení rozměrových a ergonomických požadavků uvedených v technických normách a obecné bezpečnosti v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb. v aktuálně platném znění.

Pro měření správných rozměrů a ergonomie židle se používá sofistikované měřící zařízení ISO CMD podle světově uznávané normy ISO 24496:2021 Kancelářský nábytek – Kancelářské židle – Metody stanovení rozměrů.

Tato revidovaná mezinárodní ISO norma stanovuje revidovanou metodu měření pro měření rozměrů kancelářských židlí pomocí nového měřicí zařízení (CMD),které se vyvinulo s cílem ukončit používání četných, mnohdy protichůdných metod a zařízení pro měření židlí (CMD) i s jejich slabými stránkami, používaných v různých zemích po celém světě, a aby se usnadnilo porovnávání kancelářských židlí. Metody měření a návrhy CMD zvažované při vývoji této mezinárodní normy byly převzaty z BIFMA CMD-1; BS 5940-1; DIN 4551; EN 1335-1; Sedometr podle 2 PfG 947; NF D 61040; SS 83 91 40 a UNI 7498.

Metoda měření a CMD vyvinuté v této normě využívají silné stránky výše uvedených metod měření a zařízení CMD. Rozměry židle, které lze měřit pomocí této normy, odpovídá rozměrům měřeným ve výše uvedených normách a jsou zde i další rozměry, které jsou založeny na ergonomických faktorech uvedených v normě ISO 9241-5 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály – Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu.

EN1335_1_3EN1335_1_5

Uvedené metody jsou založeny na způsobu, kterým se měří antropometrické rozměry pro potřeby měření kancelářských židlí v souladu s normou ČSN EN 1335-1 Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 1: Rozměry – Stanovení rozměrů.

Naše zkušebna nábytku zajišťuje toto nezbytné měření včetně zkoušení bezpečnostních požadavků podle ČSN EN 1335-2 Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 2: Bezpečnostní požadavky.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.