ČSN EN 1130 Dětský nábytek – Koše – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1130 Dětský nábytek – Koše – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Revidovaná norma ČSN EN 1130 Dětský nábytek – Koše – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro koše (včetně kolébek, závěsných košů a přísuvných postýlek) pro bytové i nebytové použití.

Požadavky se vztahují na koše s maximální vnitřní délkou základny 900 mm, které jsou určeny k poskytnutí prostoru pro spánek kojenců do doby, kdy umí sedět bez pomoci nebo se vytáhnout nahoru na ruce a kolena. Tato evropská norma se nevztahuje na koše používané pro lékařské účely nebo používané v nemocnicích. Na výrobky, které lze přeměnit na jiný nábytek, se mohou vztahovat jiné příslušné evropské normy.

Toto nové vydání normy nahrazuje EN 1130-1:1996+A1 a EN 1130-2:1996.

Hlavní změny ve vztahu k předchozímu vydání jsou uvedeny níže.

  • Sjednocení obou částí EN 1130:1996 do jedné normy;
  • Úprava struktury normy podle přístupu založeného na nebezpečích;
  • Stanovení a aktualizace zkušebních metod z EN 1130-2:1996;
  • Stanovení požadavků a zkušebních metod pro závěsné koše a přísuvné postýlky;
  • Stanovení požadavků týkajících se chemických a tepelných nebezpečí;
  • Uvedení odchylky A týkající se nebezpečí hořlavosti;
  • Uvedení zdůvodnění v příloze A.
Toto revidované vydání bude převedeno do soustavy ČSN nejpozději do května 2020.

Rádi  Vám  již nyní odzkoušíme  a posoudíme  Váš  výrobek.