Zkoušení a certifikace pomocí INOVAČNÍCH VOUCHERŮ pokračuje také v roce 2024!

Zkoušení a certifikace pomocí INOVAČNÍCH VOUCHERŮ pokračuje také v roce 2024!
Možnost využití inovočních voucherů pro zkoušení a  certifikování výrobků pokračuje také v roce 2024. V tomto roce pokračuje vyhlášená výzva Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 16.1.2023 pod názvem Inovační vouchery v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (OP TAK).

Podporovanými aktivitami jsou nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Nákupem expertních a podpůrných služeb od akreditovaných laboratoří mohou být např. testy bezpečnosti, pevnosti a trvanlivosti výrobků podle platných evropských norem, na základě kterých je výrobci na testovaný produkt vystaven protokol, příp. certifikát.

Podpora je poskytována pro MSP ve dvou režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu:

  1. Dotace 75 % z prokázaných způsobilých výdajů od 50 000 Kč do 375 000 Kč na projekt (maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 66 667 Kč do 499 999 Kč);
  2. Dotace 50 % z prokázaných způsobilých výdajů od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč na projekt (maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč).

Pomoc s vyřízením dotace nabízí i naše zkušebna TZÚ, která nabízí výrobcům nebo prodejcům nábytku kompletní služby v oblasti testování nábytku z hlediska bezpečnosti, pevnosti a trvanlivosti podle požadavků národních, evropských, ale i mimoevropských norem jako je například ISO, DIN, BS, BIFMA atd.

Pro většinu nábytku je zkoušení ve zkušebních laboratořích dobrovolné. Na některé typy nábytku se však vztahuje povinnost zkoušení. Tato povinnost vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků ze dne 30. 11. 2020. Jedná se o:

  • Venkovní nábytek
  • Sklápěcí postele
  • Dětské koše a kolébky
  • Matrace do dětských postýlek a kolébek
  • Přebalovací pulty pro domácí použití
Další povinnost je z pohledu ověření bezpečnosti výrobku před uvedením na trh v souladu se Zákonem 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti....Tato povinnost se vztahuje na všechny výrobky, nejen tedy jen na nábytek.

Výrobci nebo prodejci tohoto nábytku tak nyní mohou svoji zákonnou povinnost díky štědré dotaci splnit jen za čtvrtinu skutečné ceny, neboli jen za 25 %.

Akreditovaná laboratoř je laboratoř, která má v rámci České republiky vydané platné osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Akreditovaná laboratoř může žadateli/příjemci dodávat pouze služby, na které je daná laboratoř akreditovaná – tudíž oblasti, které má uvedeny v příloze svého osvědčení o akreditaci.

Jsme Vám plně k dispozici, pro více informací nás neváhejte kontaktovat!