Plenární zasedání standardizační skupiny pro nábytek CEN a ISO

Plenární zasedání standardizační skupiny pro nábytek CEN a ISO
V rámci pravidelných činností evropských (CEN) a mezinárodních (ISO) normalizačních výborů pro nábytek se blíží dvě důležitá zasedaní pro tento obor. Jedná se o tzv. plenární zasedání CEN/TC 207, které se bude konat 1. června a  plenární zasedání ISO/TC 136, které proběhne o měsíc dříve a to již 6. května.

V rámci plenárního zasedání všechny pracovní skupiny (WG) podávají zprávy o činnosti prováděné v průběhu uplynulého roku a jsou přijímána důležitá rozhodnutí o organizaci a účelu technické komise.

Na úrovni evropské standardizace je CEN/TC 207 Nábytek v současné době strukturován do 9 pracovních skupin (WG) s těmito oblastmi použití:
WG 1 - Požadavky na domácí nábytek
WG 2 - Požadavky na nábytek pro děti a školky
WG 3 - Kancelářský nábytek
WG 4 - Požadavky na venkovní nábytek
WG 5 - Požadavky na nábytek jiný než domácí
WG 6 - Požadavky na vzdělávací nábytek
WG 7 - Požadavky a zkušební metody pro povrchy nábytku
WG 8 - Požadavky a zkušební metody pro hardware pro nábytek
WG 9 - Zkušební metody

Na mezinárodní úrovni v rámci ISO/TC 136 je členění následující:
WG 1 - Zkušební metody pro sedadla
WG 2 - Pracovní skupina 2 - Zkušební metody pro tabulky
WG 3 - Zkušební metody pro skladování nábytku
WG 4 - Zkušební metody pro postele
WG 5 - Rozměry kuchyňského nábytku
WG 6 - Zkušební metody pro dětský nábytek
WG 7 - Zkušební metody pro matrace
WG 8 - Zkušební metody pro povrchy nábytku
WG 9 - Zkušební metody pro hardware pro nábytek.

V obou technických komisích má Česká republika svého zástupce, kterým je Ing. Vítězslav Gaja,Ph.D.

Tento zástupce hájí naše zájmy a zajišťuje přenos informací na úrovní technických požadavků na nábytek v rámci národní TNK 150 Nábytek. V rámci CEN/TC 207 je očekáváno vytvoření  WG 10, která se bude zabývat požadavky a nástroji pro oběhové hospodářství a bude pracovat na otázkách, jako je demontáž, renovace a opravitelnost nábytku,tak aby poskytla podporu společnosti při přechodu z lineární logiky designu na oběhovou.

Na každé plenární zasedání je členskou zemí vysílán delegát, kterým je za Českou republiku Ing. Vítězslav Gaja,Ph.D., Tento delegát má dlouholeté zkušenosti v oblasti technické normalizace pro nábytek, dřevo a výrobky na bázi dřeva, textil, ergonomie atd. a je členem pracovních skupin (WG). Dalším benefitem je vedení zkušebny nábytku, která poskytuje jednak zázemí pro ověřování nových zkušebních metod a požadavků, ale hlavně poskytuje tuzemským výrobcům, prodejcům, distributorům a designérům partnera, jenž jim pomůže s ověřením jejich výrobků po stránce bezpečnosti, trvanlivosti, prodlouženého životního cyklu a nových výzev zítřejšího světa.