Elektrické pohony nábytku z pohledu zkoušení

Elektrické pohony nábytku z pohledu zkoušení
Neustálý pokrok a požadavky uživatelů na pohodlnější manipulaci respektivně nastavování poloh u nastavitelného nábytku (např.stolový a sedací nábytek) vzbuzuje potřebu ověřovat funkčnost a trvanlivost těchto pohonů v nábytku.

V návaznosti na tento trend vzniká v rámci  CEN/TC  207 Nábytek požadavková  a zkušební norma.

Připravovaná norma se zaměřuje na specifikaci požadavků na stabilitu a mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro elektricky ovládaný nábytek pro domácí i
jiné použití, včetně požadavků na střih, stlačování, zachycení, pevnost a trvanlivost. Norma se bude vztahovat na elektricky ovládaný nábytek pro použití v oblastech
přístupných všem dospělým a dětem.

Naše zkušebna se aktivně podílí na tvorbě této normy, kterou plánuje zavést pro své zákazníky.